Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σοφίας Μαυρουδή


 • Βασικές Σπουδές – Ειδικότητα
  • Ορθοδοντική, Ειδικότητα και Master
   • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός: Άριστα
  • Πτυχίο Οδοντιατρικής
   • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός: Λίαν Καλώς

 • Μετεκπαίδευση
  • Γναθολογία - Κροταφογναθικές Διαταραχές και Στοματοπροσωπικός Πόνος (Certificate)
   • Tufts University, School of Dental Medicine,Boston MA, USA (2006)
  • Πιστοποίηση στην τεχνική ορθοδοντικής OrthoClear (Αθήνα 2010)
  • Πιστοποίηση στην τεχνική ορθοδοντικής Ιnvisalign με αόρατους νάρθηκες (Amsterdam 2011)
  • Πιστοποίηση στην τεχνική ορθοδοντικής Incognito με γλωσσικά σιδεράκια (London 2012)

 • Βραβεία/Υποτροφίες
  • Ευρωπαϊκό Βραβείο της European Federation of Orthodontics FEO (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών) για την δημοσίευση επιστημονικής διατριβής (2012)
  • Έπαινος Αποφοίτησης Απονομής Πτυχίου - 3η κατά σειρά αποφοιτήσασα (2002)
  • Πρώτο Βραβείο ΙΚΥ για την επίδοση κατά το ακαδημαϊκό έτος (2001)
  • Τιμητική Υποτροφία ΙΚΥ για την διάκριση στις σπουδές (πρώτη σε σειρά επιτυχίας) κατά το ακαδημαϊκό έτος (2001)

 • Άλλα βιογραφικά στοιχεία (συνοπτικά)
  • Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά
  • Διαλέξεις σε Ελλάδα και ΗΠΑ
  • Διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής του Τufts University
  • Έρευνα στην Ελλάδα (ΑΠΘ) και στις ΗΠΑ (Tufts University)
  • Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών στην Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ