• Το ιατρείο μας χαρακτηρίζεται από:
    • Σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τόσο στον κλινικό όσο και στον εργαστηριακό χώρο του ιατρείου,
    • Αυστηρό πρωτόκολλο αποστείρωσης και απολύμανσης των εργαλείων και των επιφανειών,
    • Ευχάριστο χώρο αναμονής και θεραπείας ώστε η θεραπεία να είναι μια θετική και ευχάριστη εμπειρία για τους ασθενείς μας και τους συνοδούς τους.