Κροταφογναθικές Διαταραχές - Γναθολόγος

Τι είναι οι Κροταφογναθικές Διαταραχές

Οι Κροταφογναθικές Διαταραχές (Temporomandibular Disorders, Γναθολογικά προβλήματα) αφορούν την Κροταφογναθική Άρθρωση (TMJ) και τους μυς του προσώπου και της γνάθου.


 • Οι Συχνότερες Παθήσεις είναι:
  • Εκτόπιση του δίσκου με ή χωρίς δυνατότητα επαναφοράς
  • Αλλοίωση του σχήματος ή/και της υφής του δίσκου
  • Οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις των οστών στην περιοχή της κροταφογναθικής διάρθρωσης
  • Μυαλγία
  • Πονοκέφαλος Τάσης (συχνά εκδηλώνεται σαν ημικρανία)
  • Νευρολογικές διαταραχές σχετιζόμενες με το κροταφογναθικό σύστημα

 • Οι ασθενείς συνήθως εμφανίζουν 2 ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
  • Πόνος στην περιοχή της κροταφογναθικής άρθρωσης ή στη γνάθο
  • Δυσκολία ή αδυναμία διάνοιξης του στόματος
  • Θόρυβοι από την άρθρωση (πχ. ο ασθενής ακούει clicking ή ήχο τριβής όταν ανοίγει το στόμα του)
  • Πονοκέφαλοι ή πόνοι στον αυχένα
  • Αίσθημα κόπωσης ή βάρους στις γνάθους
  • Πόνος στο αυτί που δεν οφείλεται σε πάθηση του αυτιού
  • Σφίξιμο των δοντιών ή τρίξιμο των δοντιών
  • Αίσθημα ασταθούς σύγκλεισης των δοντιών (ο ασθενής νιώθει ότι δεν πατάνε καλά τα δόντια του)
  • Αίσθημα αλλαγών στην σύγκλειση των δοντιών
  • Εξάρθρωση της γνάθου (ο ασθενής δεν μπορεί να κλείσει το στόμα του)
  • Πόνος στα δόντια μη οδοντικής αιτιολογίας
  • Αποτριβές, φθορά, κατάγματα δοντιών